top of page

Bibelläsningsplan

Vi tror att bibeln, Guds ord, är ett nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Anden gör Guds ord levande och verksamt idag. Ordet ger undervisning, vägledning, förmaning, tröst, hopp och glädje. Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det.

Det här gör att vi tror att Bibelläsning är avgörande för den enskilde kristne. Genom fastan 2023 inbjuder vi dig att hänga med på en bibelläsningsplan genom tjänsten Youversion, den vanligaste bibelappen. Den ger dig påminnelse om att läsa varje dag och du kan också välja att lyssna på dagens bibeltext. Häng på, vi startar den 22 februari.

bottom of page