Under våren så arrangerar Missionskyrkan Vännäs en serie föreläsningar som riktar sig till dig som förälder eller som har kontakt med barn. Föreläsningarna kommer beröra fyra stycken olika teman som vi tror kommer hjälpa dig och stötta dig i ditt föräldraskap. Alla kvällar är kostnadsfria.

Med anledning av smittrisken kring Coronaviruset har vi valt att flytta fram detta evenemang. Exakt datum återkommer vi med.

Föräldraföreläsning Elina 1_1 (2).jp