MISSIONSKYRKAN VÄNNÄS

Växa till - Växa djupare - Växa tillsammans

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi drömmer som församling om att få växa till,

växa djupare och få växa tillsammans utifrån församlingens vision:

 

Jesus är världens viktigaste person. Han vill vara centrum i livet

för var och en. Här finns utrymme för ung och gammal.

Tillsammans vill vi älska Vännäs.

Välkommen hem hit!