top of page
Gudstjänst (14).jpg

Gudstjänsten hos oss är drygt en timme lång och består av sång, musik, bön, nattvard och predikan. Predikan hos oss har som mål att vara praktisk och enkel, vår önskan är helt enkelt att den ska vara till nytta i ditt liv. Vi tror på bön och därför erbjuder vi alltid förbön, det innebär att någon ber för det du vill ha hjälp att be om. VI tror att nattvarden är en naturlig del av det kristna livet och vill därför ge den en stor plats. Hos oss är ALLA som vill närma sig Jesus välkomna att fira nattvard.

 

Varje söndag under gudstjänsten så har barnen sin egen gudstjänst Söndagsklubben.

Under 2024 så följer vi Equmeniakyrkans temaår "Se vilket hopp", ett år som följer Efesierbrevet. Aktuella texter hittar du här nere:

bottom of page