top of page
Gudstjänst (10).jpg

Gudstjänsten hos oss är drygt en timme lång och består av sång, musik, bön och predikan. Predikan hos oss har som mål att vara praktisk och enkel, vår önskan är helt enkelt att den ska vara till nytta i ditt liv. Vi tror på bön och därför erbjuder vi alltid förbön, det innebär att någon ber för det du vill ha hjälp att be om. Under hösten-23 börjar vi på försök att fira nattvard varje söndag. VI tror att nattvarden är en naturlig del av det kristna livet och vill därför ge den en större plats. Hos oss är ALLA som vill närma sig Jesus välkomna att fira nattvard.

 

Varje söndag under gudstjänsten så har barnen sin egen gudstjänst Söndagsklubben.

bottom of page