Equmeniakyrkans kyrkokonferens pågår mellan den 18-27 september och är i år digital.

Under de båda konferenssöndagarna sänds gudstjänster från konferensen och vi kommer att delta.

Sändningarna börjar kl. 11.00 respektive söndag.

Du kommer till gudstjänsterna genom att klicka på bilden här.

Namnlös design (3).jpg