Höstens första tema är En fantastisk möjlighet. Är ett liv i pandemins skugga nödvändigtvis bara dåligt? Eller finns det rent av möjligheter om man tittar på det med andra perspektiv?

Du ser gudstjänsterna genom att klicka på bilden här brevid, där finner du även alla tidigare gudstjänster

En_fantastisk_möjlighet!_(1).jpg