Går det styra sånt som vi ser som självklarheter i våra liv?
Vad kan vi välja och vad får vi leva med?

Varje människa lever efter någon form av vanor, vanor som kan vara medvetna eller omedvetna.

 

Under fyra veckor Januari kommer pastor Johan att ta med oss i fyra viktiga vanor. Beteenden som bibeln pekar på som viktiga för människan. 
 

du%20%C2%B7%20a%CC%88r%20%C2%B7%20vanor_