Valborg

I samarbete med Hjåggsjö byaförening så arrangerar vi traditionsenligt Valborgsmässofirande vid Hjåggsjö bydegård (fd Hjåggsjö skola).

Kvällen börjar redan 18.30 med barnbrasa, lekar och grillad korv för de yngre.

Klockan 20.00 startar så det egentliga firandet med brasa, underhållning, servering och vårtal.

Vårtalet hålls i år av vår pastor Johan Wikström.

Hjärtligt välkommen!