Alpha

Vad är Alpha?
Alphakursen är öppen för alla intresserade som vill upptäcka vad kristen tro handlar om. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet. 

Vem är Alpha för?
Alphakursen är öppen för alla som vill delta. 

Varför delta i Alphakursen?
Deltagarna kommer på Alphakursen av många olika skäl, en del vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de vill diskutera. Många deltagare har aldrig varit i kyrkan och andra kan ha gått i kyrkan, men känner att de aldrig haft en personlig förståelse av den kristna tron. 

Hur Alpha fungerar?
Alphakursen varar under tio veckor, torsdagar kl. 18-20:30 samt en helg i mitten av kursperioden. 

Varje kväll börjar med en gemensam måltid där vi får mötas och samtala under enkla former. Här ska vara lätt och komma för att landa innan själva kursen börjar.
 
Kvällen fortsätter efter att vi ätit upp och fått en kopp kaffe med ett kortare föredrag. Föredragen har olika teman kring den kristna tron. Exempelvis Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Hur och varför ska man be? Varför ska man läsa Bibeln och hur?

Detta följs av ett gemensamt samtal i en mindre grupp där alla kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. Gruppsamtalen leds av en samtalsledare. Det kostar inget att delta i Alphakursen, annat än självkostnadspris för middagarna. 

Nytt för i år är att vi också erbjuder kuren digitalt, det innebär att du istället för att komma och äta på middag på kyrkan så börjar din kväll med föreläsningen kl 18:45 som sänds från kyrkan. Därefter ingår du i en digital samtalsgrupp tillsammans med andra.


Kursstart
En ny alphakurs startar den 16 september kl. 18.00

Anmälan
Görs genom att Klicka här!
Om du har frågor - kontakta pastor Johan Wikström johan@missionskyrkanvannas.se eller via telefon 073-051 70 49.