top of page

MISSIONSKYRKAN VÄNNÄS

Växa till - Växa djupare - Växa tillsammans

IDENTITET

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi drömmer som församling om att få växa till, växa djupare och få växa tillsammans utifrån församlingens vision:

 

Jesus är världens viktigaste person.

Han vill vara centrum i livet för var och en.

Här finns utrymme för ung och gammal.

Tillsammans vill vi älska Vännäs.

Välkommen hem!

 

I Missionskyrkan Vännäs finns av en mängd olika verksamheter, oavsett enskild verksamhets karaktär eller målgrupp så är målet att dessa ska genomsyras av församlingens vision. I visionen framträder tre centrala delar som tillsammans ger församlingen riktning:

 Jesus

o   Vi tror att den Jesus som bibeln beskriver är Messias. Han har dött och uppstått för varje människa.  Jesus djupaste längtan är en aktiv relation med alla människor. Mötet med Jesus förvandlar liv. Detta är något vi vittnar om både med ord och genom våra liv. (Joh 1:1-18, Rom 3:21-28)

Generositet

o   Vi är en öppen gemenskap där alla är välkomna. Vi tror att allt gott vi fått är från Gud och det vi fått som gåva, ger vi vidare som gåva. Oavsett om det handlar om gåvor och egenskaper i våra personligheter eller materiella tillgångar så lever vi i generositet. Vi bjuder hem till vår kyrka lika generöst som vi tar emot människor i våra egna hem. (Ords. 11:25, Luk 6:38)

Tillsammans

o   Församling är något vi är tillsammans, den kan aldrig bygga på några få, starka, ledare utan alltid på många människors villiga hjärtan. Församling är något vi gör tillsammans. Detta innebär att det är vi gemensamt som älskar hela Vännäs med omnejd, välkomnar hem till kyrkan och sätter Jesus i centrum. (Joh 15:4-17, Ef 4:15-16)

bottom of page