top of page
39167153_437306766759581_749214368703656
Verksamheten

BARN OCH UNGA

Församlingens barn- och ungdomsarbete bedrivs genom Equmenia Vännäs. Här får alla barn och ungdomar vara med för att växa i gemenskap, liv och tro.

Barn och unga

SMULORNA

Smulorna är Missionskyrkans barnkör. Varannan fredag mellan kl 18:00-19:00 träffas ledare och barn i åldrarna 4-12 år för att sjunga och dansa. Kören är en men delas in i tre olika åldersgrupper vid övningar. Varje termin har Smulorna någon konsert och deltar på någon gudstjänst som riktar sig särskilt mot barn och familj.

Parallellt med övningarna inbjuds också föräldrar och syskon att sitta och fika i kyrkans servering.

 

Intresserad? Kontakta Ulrica Winberg-Jonsson

070-304 52 05 eller mjuwe@hotmail.com

SÖNDAGSKLUBBEN

Söndagsklubben är vår söndagsskola som erbjuds parallellt med söndagsgudstjänsten kl 11:00. Hit är alla barn välkomna. Vi läser, pysslar, leker och ber tillsammans och har varje vecka ett tema kopplat till den kristna tron.

Intresserad? Kontakta Elin Lagerhäll

070-200 84 65

TWEENIES

Tweenies är riktat till dig som går i fyran, femma och sexan. Vi träffas varannan fredagar på missionskyrkan för lekar, fika och andakt. Oavsett vem du är så är du alltid välkommen med!

Intresserad? Kontakta Hampus Hänninen

076-860 85 81

TONÅR

Tonår är riktat till dig som är 13-19 år, vi träffas fredagar på missionskyrkan för aktiviteter av vitt skilda slag, en andakt och allmänt skönt häng. du är hjärtligt välkommen med!

 

All info sköts via snapchat, intresserad att få informationen? Kontakta Elin Lagerhäll

070-200 84 65

VISION

Som en del av Equmeniakyrkan önskar vi vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi drömmer som församling om att få växa till, växa djupare och få växa tillsammans utifrån församlingens vision:

 

Jesus är världens viktigaste person. Han vill vara centrum i livet för var och en. Här finns utrymme för ung och gammal. Tillsammans vill vi älska Vännäs.

Välkommen hem hit!

Vision

BÖN

Bön är en central del av det kristna livet eftersom vi tror på en Gud som lyssnar och talar till oss.

Bön

HEMGRUPPER

DIN BÖN

Varje vecka träffas en rad grupper för att dela gemenskap, liv och tro, ofta i hemmen men ibland också i kyrkan. Varje grupp har sitt eget upplägg och träffas på lite olika tider med olika frekvens. Några grupper är uppdelade efter ålder, andra geografi och några är helt mixade.

 

Intresserad? Kontakta Elin Lagerhäll

070-200 84 65 eller elin@missionskyrkanvannas.se

Här kan du sända din bön om du vill att vi ska be för något särskilt.

Meddelandet togs emot.

GUDSTJÄNST

Gudstjänsten är ett av församlingens nav. Där får vi mötas för att tillsammans be, lovsjunga och lyssna till en predikan som alltid har som mål att vara praktisk in i ditt liv. Gudstjänst firar vi varje vecka, nästan alltid söndagar 11.00. Under gudstjänsten pågår barnens gudstjänst en trappa ner.
Oavsett om du är van vid att gå till en kyrka eller om du 
aldrig besökt en, du hör hemma här.

Gudstjänst

ÄLSKA VÄNNÄS

Vännäs är värt att älskas! Och vi vill vara med att älska vårt samhälle och dess människor, med all den kärlek Gud ger, genom det vi är och det vi gör.

LILJASKOLAN

På Vännäs kommuns gymnasieskola, Liljaskolan, finns Missionskyrkan Vännäs representerad genom vår skolpastor som är anställd genom Vännäs Ekumeniska Råd. Skolpastorn finns tillgänglig för samtal och ingår i skolans elevhälsoteam. Nuvarande skolpastor är Johan Wikström som dessutom är pastor i Missionskyrkan Vännäs.

TISDAGSLUNCHEN

Tisdagslunchen är navet i vårt diakonala arbete. Varje

tisdag bjuder vi in dig på lunch mellan 11 och 13, vi bjuder! Önskar du samtal eller annat stöd finns också alltid minst en av våra pastorer på plats.

Älska Vännäs

SAMTAL & FÖRDJUPNING

Att gå djupare med sitt liv och sin tro är något vi som församling vill erbjuda. Därför erbjuds olika typer av kurser, studier och mötesplatser. Vi finns också till för enskilda samtal och bikt om du upplever att du vill samtala med någon.

Samtal & fördjupning

ALPHA

Alpha är en grundkurs i kristen tro där inga frågor är dumma. En kväll i veckan under en tioveckorsperiod träffas man för möjligheten till samtal och fördjupning. Varje kväll inleds med en gemensam måltid till självkostnadspris som man får äta i lugn och ro. Därefter följer ett föredrag som sätter riktning för efterföljande smågruppssamtal.

Mer än 27 miljoner människor har gått en Alpha-kurs i något av de cirka 170 länder där den erbjudits. Kursen är gratis, men man betalar för maten som man äter.

 

Intresserad? Kontakta Johan Wikström

073-051 70 49 eller johan@missionskyrkanvannas.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSKILT SAMTAL

Ibland kan det kännas gott att få samtala med någon som vill lyssna. Ibland kan det också kännas gott att få bekänna något som gått snett. Ibland kan det också kännas gott att få vägledning och stöd. I Missionskyrkan erbjuds samtal, själavård och enskild bikt. De du möter har tystnadsplikt och för inga journaler.

Intresserad? Kontakta Carina Carlsson

070-355 93 83 (via sms)

TEXTEN

Varje tisdag släpper våra pastorer en podd vi kallar texten.
Texten är ett samtal om veckans kyrkoårstext och är tänkt för

dig som predikant, troende eller nyfiken.

Du hittar den genom att klicka Lyssna längst upp på sidan eller genom spotify och din poddspelare.

FRUKOSTTRÄFFAR

Frukostträffar är en typ av mötesplats för dig som inte i första hand söker dig till gudstjänstgemenskap, men ändå vill mötas kring frågor som berör livet. Träffarnas syfte är att få mötas som medmänniskor i en gemenskap kring matbordet med möjligheter att lyssna till andras berättelser och dela erfarenheter med andra. Träffarna annonseras ut terminsvis.

 

 

Intresserad? Kontakta Kristina Nyström

073-843 87 85 eller kristina.m.nystrom@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page