BARN OCH UNGA

Församlingens barn- och ungdomsarbete bedrivs genom Equmenia Vännäs. Här får alla barn och ungdomar vara med för att växa i gemenskap, liv och tro.

 

SMULORNA

Smulorna är Missionskyrkans barnkör. Varannan fredag mellan kl 18:00-19:00 träffas ledare och barn i åldrarna 4-12 år för att sjunga och dansa. Kören är en men delas in i tre olika åldersgrupper vid övningar. Varje termin har Smulorna någon konsert och deltar på någon gudstjänst som riktar sig särskilt mot barn och familj.

Parallellt med övningarna inbjuds också föräldrar och syskon att sitta och fika i kyrkans servering.

 

Intresserad? Kontakta Ulrica Winberg-Jonsson

070-304 52 05 eller mjuwe@hotmail.com

SÖNDAGSKLUBBEN

Söndagsklubben är vår söndagsskola som erbjuds parallellt med söndagsgudstjänsten kl 11:00. Hit är alla barn välkomna. Vi läser, pysslar, leker och ber tillsammans och har varje vecka ett tema kopplat till den kristna tron.

Intresserad? Kontakta Kristina Nyström

073-843 87 85 eller kristina.m.nystrom@gmail.com

KONFIRMATION

Konfirmationen är en möjlighet att få testa på den kristna tron. Vanligtvis går man konfirmation när man börjar årskurs 8, men den går att gå även under andra stadier av livet. I vår tradition är inte konfirmationen endast för de döpta, utan alla välkomnas att vara med. Vi träffas en eftermiddag i veckan efter skoltid och åker varje termin på något läger där vi får mer tid tillsammans.

 

Intresserad? Kontakta Johan Wikström

073-051 70 49 eller johan@missionskyrkanvannas.se

VISION

Som en del av Equmeniakyrkan önskar vi vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi drömmer som församling om att få växa till, växa djupare och få växa tillsammans utifrån församlingens vision:

 

Jesus är världens viktigaste person. Han vill vara centrum i livet för var och en. Här finns utrymme för ung och gammal. Tillsammans vill vi älska Vännäs.

Välkommen hem hit!

 

BÖN

Bön är en central del av det kristna livet eftersom vi tror på en Gud som lyssnar och talar till oss.

 

BÖNEGRUPPER

DIN BÖN

Varje vecka träffas en rad grupper för att dela gemenskap, liv och tro, ofta i hemmen men ibland också i kyrkan. Varje grupp har sitt eget upplägg och träffas på lite olika tider med olika frekvens. Några grupper är uppdelade efter ålder, andra geografi och några är helt mixade.

 

Intresserad? Kontakta Daniel Strömner

073-958 83 46 eller daniel@missionskyrkanvannas.se

Här kan du sända din bön om du vill att vi ska be för något särskilt.

GUDSTJÄNST

Gudstjänsten är ett av församlingens nav. Där får vi mötas för att tillsammans be, sjunga och ta del av Guds ord. Vi möts varje söndag kl 11:00 men ibland även på andra tider. Alla är hjärtligt välkomna, oavsett om det är första gången eller en i raden. Under varje termin arbetar vi med ett tema för att göra kopplingen tydlig mellan den kristna tron och det levda livet. 

 

ÄLSKA VÄNNÄS

Vännäs är värt att älskas! Och vi vill vara med att älska vårt samhälle och dess människor, med all den kärlek Gud ger, genom det vi är och det vi gör.

VÄNNÄS HOCKEY CLUB

I Vännäs finns ett rikt föreningsliv, en av dem är Vännäs HC som bedriver verksamhet i alla åldrar. Vår pastor Johan Wikström är genom ett utlåningsavtal med församlingen mental tränare för A-laget samt ansvarig för föreningens krisgrupp.

POSOM

POSOM (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) är kommunens grupp för kris. I ledningsgruppen ingår Missionskyrkan Vännäs pastor och föreståndare.

LILJASKOLAN

På Vännäs kommuns gymnasieskola, Liljaskolan, finns Missionskyrkan Vännäs representerad genom vår skolpastor som är anställd genom Vännäs Ekumeniska Råd. Skolpastorn finns tillgänglig för samtal och ingår i skolans elevhälsoteam. Nuvarande skolpastor är Johan Wikström som dessutom är pastor i Missionskyrkan Vännäs.

 

SAMTAL & FÖRDJUPNING

Att gå djupare med sitt liv och sin tro är något vi som församling vill erbjuda. Därför erbjuds olika typer av kurser, studier och mötesplatser. Vi finns också till för enskilda samtal och bikt om du upplever att du vill samtala med någon.

 

ALPHA

Alpha är en grundkurs i kristen tro där inga frågor är dumma. En kväll i veckan under en tioveckorsperiod träffas man för möjligheten till samtal och fördjupning. Varje kväll inleds med en gemensam måltid till självkostnadspris som man får äta i lugn och ro. Därefter följer ett föredrag som sätter riktning för efterföljande smågruppssamtal.

Mer än 27 miljoner människor har gått en Alpha-kurs i något av de cirka 170 länder där den erbjudits. Kursen är gratis, men man betalar för maten som man äter.

 

Intresserad? Kontakta Johan Wikström

073-051 70 49 eller johan@missionskyrkanvannas.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSKILT SAMTAL

Ibland kan det kännas gott att få samtala med någon som vill lyssna. Ibland kan det också kännas gott att få bekänna något som gått snett. Ibland kan det också kännas gott att få vägledning och stöd. I Missionskyrkan erbjuds samtal, själavård och enskild bikt. De du möter har tystnadsplikt och för inga journaler.

Intresserad? Kontakta Carina Carlsson

070-355 93 83 (via sms)

KONFIRMATION

Konfirmationen är en möjlighet att få testa på den kristna tron. Vanligtvis går man konfirmation när man börjar årskurs 8, men den går att gå även under andra stadier av livet. I vår tradition är inte konfirmationen endast för de döpta, utan alla välkomnas att vara med. Vi träffas en eftermiddag i veckan efter skoltid och åker varje termin på något läger där vi får mer tid tillsammans.

 

Intresserad? Kontakta Johan Wikström

073-051 70 49 eller johan@missionskyrkanvannas.se

BOKCIRKEL

Många av livets frågor behöver diskuteras med andra och även många gånger få förklarade av någon kunnig. Vi arrangerar löpande bokcirklar utifrån spännande och ibland utmanande ämnen. Du är välkommen oavsett din bakgrund och med en bok som hjälp angriper vi det aktuella ämnet.

Intresserad? Kontakta Daniel Strömner

073-958 83 46 eller daniel@missionskyrkanvannas.se

FRUKOSTTRÄFFAR

Frukostträffar är en typ av mötesplats för dig som inte i första hand söker dig till gudstjänstgemenskap, men ändå vill mötas kring frågor som berör livet. Träffarnas syfte är att få mötas som medmänniskor i en gemenskap kring matbordet med möjligheter att lyssna till andras berättelser och dela erfarenheter med andra. Träffarna annonseras ut terminsvis.

 

 

Intresserad? Kontakta Kristina Nyström

073-843 87 85 eller kristina.m.nystrom@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIONÄRSTRÄFFAR

MISSIONSKYRKAN

VÄNNÄS

Norrlandsgatan 11

91133 Vännäs

info@missionskyrkanvannas.se

 

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

 

Alla pensionärer välkomnas att dela gemenskap genom RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap. RPG förenar alla kyrkor i Vännäs och bjuder regelbundet in till föreläsningar, andakt, fika och gemenskap.

 

Intresserad? Kontakta GullBritt Andersson

070-678 86 79 eller andersson.gull-britt@telia.com